Bel mij terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacybeleid

Wij bij Stiltz Limited respecteren de privacy van onze bezoekers en zetten ons in om telkens als u onze site bezoekt of ermee communiceert, uw online veiligheid en privacy te beschermen. Onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid geven een gedetailleerde uitleg met betrekking tot persoonsgegevens die u ons verstrekt of gegevens die wij van u verzamelen. Dit privacybeleid wordt van tijd tot tijd geactualiseerd; lees dit van tijd tot tijd opnieuw door.
1. Verzamelde informatie
Bij activiteiten op onze website kan het zijn dat gegevens verzameld en verwerkt worden. Hieronder volgen voorbeelden van dergelijke handelingen:
1.1 Gegevens worden verzameld over uw bezoek(en) aan onze website en de gebruikte functies. Bij dergelijke gegevens zijn o.a. inbegrepen: locatiegegevens, weblogs, verkeers- en overige communicatiegegevens.
1.2 Formulieren die u op onze website invult stellen ons in staat gegevens te verzamelen zoals bij een aanvraag voor informatie of als u een aankoop doet.
1.3 Als u om welke reden dan ook met ons personeel of onze website communiceert, kan het zijn dat wij gegevens verzamelen.
2. Gebruik van cookies
Op bepaalde momenten kan het zijn dat wij gebruikmaken van cookies om statistische informatie te verzamelen over onze diensten voor onze website en onze adverteerders. Informatie die verzameld wordt is niet identificeerbaar. Het zijn statistische gegevens over onze bezoekers en hoe zij onze website gebruikt hebben. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Eventueel stellen wij informatie samen over uw gangbaar internetgebruik aan de hand van een cookiebestand. Als er cookies worden gebruikt, worden ze automatisch op uw computer gedownload. De cookie wordt op de harde schijf opgeslagen met overgedragen informatie. De cookie neemt gegevens op waarmee wij onze website en dienstverlening kunnen verbeteren. Op uw browser kunt u cookies weigeren door uw browser zodanig in te stellen dat alle cookies geweigerd worden. NB: Als u het downloaden van cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde functies van onze website het niet doen of dat u daar geen toegang toe krijgt. Onze adverteerders kunnen eventueel cookies downloaden waarover wij niets te zeggen hebben. Bij gebruik van dergelijke cookies worden ze gedownload als er op onze website op een advertentie geklikt wordt.
3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
Aan de hand van gegevens die over u zijn opgeslagen of verzameld, kunnen wij onze dienstverlening beter laten aansluiten op uw behoeften. De volgende lijst illustreert hoe wij uw gegevens zouden kunnen gebruiken:
3.1 Bij elk verzoek op onze website of aan ons personeel ontvangen wij informatie van u die wij kunnen gebruiken in verband met onze producten of diensten. Daarnaast kunnen wij u ook informatie sturen over producten of diensten waarin u eventueel geïnteresseerd bent, op voorwaarde dat daar toestemming voor gekregen is.
3.2 Contractuele verplichtingen: elke verplichting aan u moeten wij waarmaken.
3.3 Bij wijzigingen of verbeteringen van de website kan het gebruik van uw gegevens van toepassing zijn om u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.
3.4 Eventueel kan er contact opgenomen worden met een bestaande klant over producten en diensten in verband met een eerdere aankoop via onze website.
3.5 Het kan zijn dat wij of derden gebruik (laten) maken van gegevens die geen verband houden met producten of diensten waarin u geïnteresseerd bent. Door ons of derden wordt alleen contact met u opgenomen als u daar toestemming voor heeft verleend, gebaseerd op informatie die wij verzameld hebben.
3.6 Met een nieuwe klant wordt door ons of derden alleen contact opgenomen als daar toestemming voor is verleend via onze website. Wij sturen alleen communicaties waar u toestemming voor verleend heeft.
3.7 Als u geen toestemming wilt verlenen voor onze website of het gebruik door derden, bestaat de mogelijkheid om die te weigeren. Zodra wij een intrekking van toestemming ontvangen, verwijderen wij uw gegevens uit onze lijst voor mailings of communicaties van derden.
3.8 Geen van de over u verzamelde gegevens zijn identificeerbaar. Informatie die met een derde gedeeld wordt is puur statistisch. Wij maken niet bekend wie u bent, alleen statistische informatie over onze bezoekers.
4. Opslag van persoonsgegevens
4.1 Voor het overbrengen van gegevens die wij over u verzamelen worden eventueel locaties buiten de Europese Economische Ruimte gebruikt. Deze datasites dienen voor het opslaan of verwerken van uw gegevens. De gegevens die wij buiten de Europese Economische Ruimte delen, worden eventueel gedeeld met medewerkers die bij het opslaan en verwerken van die gegevens betrokken zijn. Processen kunnen onder meer zijn het verwerken van een betaling of het bieden van ondersteuning voor een product of dienst. Het kan zijn dat de medewerkers die de gegevens verwerken of opslaan in dienst zijn bij onze leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte. Door uw gegevens te versturen voor gebruik bent u akkoord gegaan met deze overdracht en opslag van gegevens. Wij treffen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren conform dit Privacybeleid.
4.2 Gegevens die wij ontvangen, worden opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw veiligheid worden transactiegegevens versleuteld.
4.3 U moet weten dat online overdracht van gegevens niet volkomen veilig is. Wij kunnen niet garanderen dat uw gegevens volledig beschermd en beveiligd zijn, alleen dat wij alle redelijke stappen nemen ter bescherming van elektronisch aan ons gerichte informatie. Als u gegevens deelt, doet u dat op eigen risico. Voor sommige onderdelen van onze website heeft u een wachtwoord nodig. U bent zelf verantwoordelijk uw wachtwoord veilig en geheim te houden.
5. Bekendmaking van gegevens
5.1 Het kan zijn dat wij namen, telefoonnummers, e-mail- en postadressen bekendmaken aan onze vertrouwde/goedgekeurde leveranciers, dealers of onderaannemers voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om verkoopadvies, (installatie)werkzaamheden of gerelateerde activiteiten te laten plaatsvinden. Hieronder vallen o.a. elektriciens, bouwvakkers, onafhankelijke installateurs (indien van toepassing), opzichters en administratiepartners voor gebouwbeheer.
5.2 Bekendmaking aan derden kan zich voordoen om de volgende redenen:
5.2.1 Bij eventuele verkoop van (een deel van) ons bedrijf aan een derde kan het zijn dat wij uw gegevens delen.
5.2.2 Bij een eventuele juridische verplichting kan het zijn dat wij gegevens bekendmaken over u en uw bezoeken aan onze websites.
5.2.3 Ter voorkoming van of bescherming tegen fraude ter beperking van kredietrisico’s kan het zijn dat wij gegevens bekendmaken.
6. Toegankelijkheid van informatie Volgens de Britse Wet op gegevensbescherming 1998 kunnen wij gegevens die wij over u verzamelen niet achterhouden. Conform deze wet heeft u recht op toegang tot alle gegevens die wij over u houden. Als u toegang wilt tot de gegevens die wij over u verzameld hebben, gebruikt u dan de contactgegevens hieronder om een verzoek voor toegang tot uw gegevens in te dienen.
7. Contact opnemen
Als u vragen, verzoeken of opmerkingen over ons Privacybeleid heeft, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Wij verwelkomen communicaties via het hieronder vermelde e-mailadres: opt-out@stiltz.co.uk

Bel mij terug

Velden met een * zijn verplicht

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bel voor meer informatie0800 565 0800