Disclaimer

In deze disclaimer staan onze verplichtingen aan u met betrekking tot onze website. Leest u deze disclaimer in zijn geheel door voordat u deze website gebruikt. Als u de website gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer. Deze disclaimer wordt van tijd tot tijd geactualiseerd; lees deze in de toekomst opnieuw door.

1. Gebruik van de website
1.1 Zolang u de inhoud niet zonder onze toestemming wijzigt, mag u onze website voor uw eigen doeleinden gebruiken en materiaal van deze website afdrukken en downloaden. Materiaal op deze website mag niet zonder onze toestemming opnieuw (online of offline) gepubliceerd worden.
1.2 Op al het materiaal op deze website berusten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van ons of onze licentiehouders en dit materiaal mag niet gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande toestemming.
1.3 Onverminderd paragraaf 1.1 mag geen enkel deel van deze website gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2. Gedragscode voor bezoekers
2.1 Met uitzondering van informatie die herleidbaar is tot een persoon, waarvan het gebruik onder ons Privacybeleid aan de orde komt, wordt alles wat u naar deze website stuurt of erop zet beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-persoonseigen. Tenzij u ons attendeert op het tegenovergestelde, mogen wij al dergelijk materiaal voor alle mogelijke doeleinden kopiëren, vrijgeven, verspreiden, integreren en anderszins gebruiken.
2.2 Bij uw gebruik van deze website mag u er geen enkel materiaal op zetten of naartoe of vanaf (door)sturen indien u daar niet alle nodige toestemming voor heeft ontvangen, en ook geen materiaal dat discriminerend, onzedig, pornografisch of lasterlijk is, aanzet tot rassenhaat, de vertrouwelijkheid of privacy schendt, anderen hinder of overlast zou kunnen bezorgen, aanzet tot gedrag dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding geeft tot wettelijke aansprakelijkheid, of anderszins tegen de wetgeving van Engeland en Wales ingaat;

3. Beschikbaarheid van de website
3.1 Wij nemen alle redelijke stappen om te verzekeren dat deze website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Soms zijn websites echter onbeschikbaar wegens problemen met de server en andere technische kwesties. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk als deze website ooit onbeschikbaar is.

4. Links naar en vanaf andere websites
4.1 Links op deze website naar websites van derden zijn uitsluitend voorzien voor uw gemak. Wij hebben de websites van derden niet beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) dergelijke websites.
4.2 Als u een link wilt maken naar deze website, mag u dat alleen doen als het gaat om een link naar, en niet om het creëren van een kopie van een pagina van deze website, en als u op geen enkele wijze impliceert dat wij diensten of producten goedkeuren tenzij wij daar specifiek mee akkoord zijn gegaan.
4.3 Als u in strijd met paragraaf 4.2 een link naar onze website maakt, zult u ons volledig vrijwaren voor verlies of schade als gevolg van uw handelingen.

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid
5.1 Wij nemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de informatie op deze website juist is. Wij kunnen echter niet garanderen dat materiaal op deze website accuraat of volledig is. Noch wij, noch een derde (al dan niet betrokken bij de productie, het onderhoud of de levering van deze website) zijn/is aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u of een derde zou kunnen lijden als gevolg van uw of diens gebruik van onze website. Deze uitsluiting omvat service- of reparatiekosten en, zonder beperking, alle overige directe of indirecte (gevolg)schade.

6. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
6.1 Deze wettelijke verklaring is onderhevig aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze wettelijke verklaring zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van Engeland en Wales.

7. Onze gegevens
7.1 Onze bedrijfsnaam is: Stiltz Limited
7.2 Ons bedrijfsadres is: Stiltz Limited, Building 5, First Avenue, Pensnett Estate, Kingswinford DY6 7TE. Verenigd Koninkrijk
7.3 Ons BTW-nummer is: 110156571
7.4 Onze contactgegevens vindt u hier.

Bel mij terug

Velden met een * zijn verplicht

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bel voor meer informatie 0800 565 0800